Your server is running PHP version 5.3.29 but this plugin requires at least PHP 5.4. Please run an upgrade.

Regulamin | d@2net

Regulamin

Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za istnienie i jakość oferowanych do sprzedaży w serwisie wierzytelności i weksli. Serwis nie odpowiada za zamieszczane przez Użytkowników informacje oraz nie jest gwarantem i stroną wykonania zobowiązań zaciąganych przez Użytkowników między sobą. Serwis zastrzega, że przed zawarciem umowy Nabywca weksla lub wierzytelności powinien we własnym zakresie zweryfikować wierzytelność lub weksel oraz zbadać ich podstawy faktyczne i prawne. Serwis informuje, że Dłużnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawienia danych osobowych zamieszczonych w części zawierającej ogólnodostępne oferty sprzedaży wierzytelności i weksli zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. W tej sprawie Dłużnik może kontaktować się z administratorem Serwisu poprzez adres mailowy dlugi@2net.pl

Serwis Obrotu Wekslami i Wierzytelnościami