Your server is running PHP version 5.3.29 but this plugin requires at least PHP 5.4. Please run an upgrade.

Giełda wierzytelności | d@2net

Giełda wierzytelności

 

fdgbfdgfdh
Sprzedam wierzytelnosci
L.p. nazwa / imię i nazwisko
dłużnika
siedziba / miejsce
zamieszkania
NIP / PESEL suma termin
płatności
sprzedam
za sumę
kod
41 wierzytelnosc trytre 3545345443 342 2016-09-07 435 kontakt
42 SPRZEDAM WIERZYTELNOŚĆ eswrwr 4354334 45 2016-08-31 453 kontakt
43 asdfdsfdsfasd dsfsdafasdfdsaf asfdsafadsffdgfd
fsdgfdgfdsg
12-131sfdsfdfsdf
123123123 123 2015-12-12 21312 kontakt
44 assasa sfsafsaf ewrweqrqe
rewtretretwer
34-343 erewrewrwe
1231232312321 1234 2016-09-23 231 PLN kontakt
45 qqwerwqer wqerqe ewrwerwqe 54235234 34 2015-12-12 3432432 PLN kontakt
46 qqwerwqer wqerqe ewrwerwqe 54235234 34 2015-12-12 3432432 PLN kontakt
47 adfsdaf sdfasf asdfdsafasdfasdf 3252345 3245 2016-10-20 3245 PLN kontakt

Sprzedam weksle
L.p. nazwa / imię i nazwisko
wystawcy
siedziba / miejsce
zamieszkania
NIP / PESEL kwota
weksla
data
płatności
informacje kod
21 weksellll yrtyrteye 4353425 34 2016-09-15 np. o poręczycielu, zgoda na publikację PDF, termin ważności oferty sprzedaży weksla kontakt
22 Aaaaaaa ssssssssss asdfdsfdsfds
sdfsdfdsfsdafsda
dsfsdfdsafdsafsd
34-324sfdfdsfdsdfs
12341234 122 2015-12-12 np. o poręczycielu, zgoda na publikację PDF, termin ważności oferty sprzedaży weksla kontakt
23 ewrewqr weqrewqre erfewqrqwer
ewrewtw
23-wer32
242342432 23 2016-09-23 PLN kontakt
24 wererwer ew ewr erwerewr ewrew rwe 454354543 435 2015-12-12 PLN kontakt
25 wererwer ew ewr erwerewr ewrew rwe 454354543 435 2015-12-12 PLN kontakt
26 wererwer ew ewr erwerewr ewrew rwe 454354543 435 2015-12-12 PLN kontakt
27 wererwer ew ewr erwerewr ewrew rwe 454354543 435 2015-12-12 PLN kontakt
28 wererwer ew ewr erwerewr ewrew rwe 454354543 435 2015-12-12 PLN kontakt
29 wererwer ew ewr erwerewr ewrew rwe 454354543 435 2015-12-12 PLN kontakt
30 wererwer ew ewr erwerewr ewrew rwe 454354543 435 2015-12-12 PLN kontakt
31 wrew wertrwetw retwretewrtwer 2353245 2354 2016-10-11 432543 PLN kontakt

Kupie wierzytelności
L.p. nazwa / imię i nazwisko
wystawcy
NIP / PESEL na sumę powyżej kod informacje
1 imieee nazwise 454355432345 14343 dfsdbgvst4t4353 kontakt
2 asdfdsfdsfasd dsfsdafasdfdsaf 232132 121 PLN dfvgr kontakt
3 asdasfsadf 234523453 45325 PLN 53245342 kontakt
4 werwewq wqewtrq 5235243 2345 PLN 3425234 kontakt

Kupie weksle
L.p. nazwa / imię i nazwisko
wystawcy
NIP / PESEL na sumę powyżej kod informacje
1 imieee nazwise 243232432 234 2433432fvsdvgegsdf kontakt
2 Aaaaaaa ssssssssss 342342343 12121 PLN wsreqrqve kontakt
3 asdfads dasf ads 23543523 435 PLN 2354325 kontakt
4 Test 1234567890 45 PLN Yyr kontakt

Serwis Obrotu Wekslami i Wierzytelnościami